Πιστοποίηση Επάρκειας Η/Υ αναγνωρίσιμη από τον ΑΣΕΠ

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με την επιτυχή παρακολούθηση τεσσάρων μαθημάτων του προγράμματος, δικαιούνται να λάβουν από το ΔΠΜΣ, πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ που αναγνωρίζεται και από τον ΑΣΕΠ..
Περισσότερα...

Σε ποιον απευθύνεται

Επαγγελματίες της αγωγής και φροντίδας της προσχολικής ηλικίας, δημόσιας και ιδιωτικής.
Επαγγελματίες της εκπαίδευσης, δημόσιας και ιδιωτικής.
Άλλο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό, επιστημονικό ή διοικητικό προσωπικό όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης καθώς και αγωγής και φροντίδας της προσχολικής ηλικίας.
Περισσότερα...