Άδεια Εισόδου Οχήματος

Για την διευκόλυνση σας στην περίπτωση που έχετε αυτοκίνητο μπορείτε να καταθέσετε ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά και να σας εκδοθεί άδεια στάθμευσης αυτοκινήτου στον προαύλιο χώρο του Ιδρύματος.

Η Πλατφόρμα είναι η: http://edutech.uniwa.gr/car_access

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;