Γλώσσα διδασκαλίας

Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ πραγματοποιούνται στην Ελληνική. Υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης και στα Αγγλικά.

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;