Υποδοχή Φοιτητών 2017

Το φωτογραφικό υλικό είναι ευγενική χορηγία του Καράμπελα Κωνσταντίνου. Τον Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία του στην εκδήλωση.

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;