Σίτιση Φοιτητών

Η νέα υπηρεσία του Παν. Δυτικής Αττικής, μέσω της οποίας, οι υποψήφιοι δικαιούχοι σίτισης έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά τους για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 είναι η http://sitisi.teiath.gr/

Τα δικαιολογητικά σίτισης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.

Για την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση σας καταργείται η φυσική παρουσία του φοιτητή για την προσκόμιση των δικαιολογητικών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σίτιση η κατοχή φοιτητικής ταυτότητας.

Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιολογητικά αλλά και τις προϋποθέσεις του δικαιώματος σίτισης θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.teiath.gr/merimna/categories.php?mid=2341&id=2589&lang=el

Δείτε αναλυτικές οδηγίες χρήσης της Υπηρεσίας:

http://sitisi.teiath.gr/files/manuals/Manual_For_Students_2.5.pdf

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;