Σίτιση Φοιτητών

Η νέα υπηρεσία του ΤΕΙ Αθήνας, μέσω της οποίας, οι υποψήφιοι δικαιούχοι σίτισης έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά τους για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 είναι η http://sitisi.teiath.gr/

Από φέτος τα δικαιολογητικά σίτισης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.

Για την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση σας καταργείται η φυσική παρουσία του φοιτητή για την προσκόμιση των δικαιολογητικών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σίτιση η κατοχή φοιτητικής ταυτότητας.

Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιολογητικά αλλά και τις προϋποθέσεις του δικαιώματος σίτισης θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.teiath.gr/merimna/categories.php?mid=2341&id=2589&lang=el.

Δείτε αναλυτικές οδηγίες χρήσης της Υπηρεσίας:

http://sitisi.teiath.gr/files/manuals/Manual_For_Students_2.5.pdf

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;