Τοποθεσία

Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Αθήνας στο Αιγάλεω. Για την κατεύθυνση της Προσχολικής Αγωγής γίνεται χρήση  εγκαταστάσεων στο Κέντρο Βρεφών «Η Μητέρα».

Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του ΤΕΙ Αθήνας θα καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του ΔΠΜΣ (κτιριακές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, αμφιθέατρα, εργαστηριακός και ειδικός εξοπλισμός, βιβλιοθήκες, χρήση διαδικτύου, λογισμικό με δυνατότητες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης).

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;