Ηλεκτρονική αίτηση


Αίτηση υποψήφιου μεταπτυχιακού φοιτητή

Παρακαλούμε χρησιμοποιείστε μόνο κεφαλαία γράμματα για την συμπλήρωση των προσωπικών σας στοιχείων (εκτός από το πεδίο email).

* Απαιτούμενο πεδίο


Επιτρεπτοί τύποι αρχείων doc,docx,pdf
Μέγιστο μέγεθος αρχείου 5mb
Επιπλέον δικαιολογητικά (που αναγράφονται στο βιογραφικό σας), εκτός του CV και του βασικού πτυχίου σπουδών παρακαλείστε να τα προσκομίσετε στη συνέντευξη

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα κατά την υποβολή της αίτησης σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το edutech@teiath.gr .

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;