Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2017 – 2018


Τα Τμήματα Ιατρικών Εργαστηρίων & Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Αθήνας καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη συμμετοχή τους στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικότερα την ανακοίνωση παρακάτω:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΠΜΣ

Λήψη του αρχείου σε μορφή PDF

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;