Διαδικασία Συνέντευξης


Υποψήφιοι σπουδαστές του ΔΠΜΣ,

Ανακοινώνεται ότι από τις 24/07/2017 έως και τις 28/07/2017 θα διεξαχθεί η διαδικασία των συνεντεύξεων. Θα υπάρξει περαιτέρω ενημέρωση άμεσα.

One Response so far.

  1. […] Η περίοδος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει παρέλθει. Οι ημερομηνίες των συνεντεύξεων έχουν αναρτηθεί εδώ: Διαδικασία Συνέντευξης […]

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;