Πίνακες Συνεντεύξεων Υποψήφιων Φοιτητών


Ακολουθούν οι πίνακες με τα ονοματεπώνυμα και τις ημέρες/ώρες διεξαγωγής των συνεντεύξεων. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στο Κτίριο Κ4, ΣΕΥΠ, 1ος Όροφος, Αίθουσα 111.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα μέσω e-mail στο secedutech@teiath.gr

Μπορείτε να κάνετε λήξη των πινάκων από εδώ σε μορφή PDF:

Λήψη: Δευτέρα 24/07/2017
Λήψη: Τρίτη 25/07/2017
Λήψη: Τετάρτη 26/07/2017
Λήψη: Πέμπτη 27/07/2017

 

Δευτέρα 24/07/2017

Υποψήφιοι Φοιτητές ΔΠΜΣ 2017 - Συνεντευξεις - ΔΕΥΤΕΡΑ

 

Τρίτη 25/07/2017

Υποψήφιοι Φοιτητές ΔΠΜΣ 2017 - Συνεντευξεις ΤΡΙΤΗ

 

Τετάρτη 26/07/2017

Υποψήφιοι Φοιτητές ΔΠΜΣ 2017 - Συνεντευξεις ΤΕΤΑΡΤΗ

 

Πέμπτη 27/07/2017

Υποψήφιοι Φοιτητές ΔΠΜΣ 2017 - Συνεντευξεις ΠΕΜΠΤΗ

Comments are closed.

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;