Μετεξέλιξη του ΤΕΙ Αθήνας σε Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής


Με χαρά σας πληροφορούμε ότι επίκειται μετεξέλιξη του ΤΕΙ Αθήνας σε Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής από 1/1/2018.

Η όποια συγχώνευση, μετονομασία, τροποποίηση κ.α. των εμπλεκομένων τμημάτων στο ΔΠΜΣ (Ιατρικών Εργαστηρίων – Προσχολικής Αγωγής) προκύψει λόγο της ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε καμιά περίπτωση δεν επηρεάζει, με οποιοδήποτε τρόπο, τη λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Η λειτουργία του ΔΠΜΣ θα συνεχιστεί απρόσκοπτα υπό την αιγίδα του νέου Πανεπιστημίου. Η εξέλιξη αυτή μόνο θετική μπορεί να χαρακτηριστεί, διότι ο Πανεπιστημιακός Τίτλος που θα προκύψει μέσω του νέου σχήματος, θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στο ΔΠΜΣ.

 

Η διευθύντρια του ΔΠΜΣ,

Ευσταθία Παπαγεωργίου

Comments are closed.

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;