Προκήρυξη Εαρινού Ακαδ. Έτους 2017 – 2018


Τα Τμήματα Ιατρικών Εργαστηρίων & Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Αθήνας, καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη συμμετοχή τους στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση» για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Ειδική Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποβολής Αίτησης

Λήψη της Προκήρυξης σε PDF

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΠΜΣ - Εαρινό 2018
Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;