Διαδικασία Συνέντευξης


Υποψήφιοι σπουδαστές του ΔΠΜΣ,

Ανακοινώνεται ότι από την Πέμπτη 11/01/2018 έως και την Κυριακή 14/01/2018 θα διεξαχθεί η διαδικασία των συνεντεύξεων.

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;