Συγκεντρωτικά Στατιστικά Ερωτηματολογίων ΔΠΜΣ – 1ος Κύκλος – Χειμερινό Εξ. 2017 – 2018


Λήψη αρχείου σε μορφή PDF

ΜΟΔΙΠ Συγκεντρωτικά - 1ος κύκλος - Χειμερινό 17-18

Πρότυπο ερωτηματολογίου σε μορφή PDF

ΜΟΔΙΠ Ερωτηματολόγιο Φοιτητή

Comments are closed.

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;