Αποτελέσματα κλήρωσης υποτροφιών Spoudase 2018


Ολική Υποτροφία (100% του συνόλου των διδάκτρων): ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ
Αναπληρωματικός ολικής υποτροφίας: ΟΛΓΑ ΚΡΙΝΤΑ

Μερική Υποτροφία (50% του συνόλου των διδάκτρων): ΑΛΙΚΗ ΣΕΜΠΕΤΣΟΓΛΟΥ
Αναπληρωματικός μερικής υποτροφίας: ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;