Διευκρίνηση υποτροφιών στο ΔΠΜΣ


Αγαπητοί υποψήφιοι φοιτητές του ΔΠΜΣ,

Σύμφωνα με τον Ν.4485/2017, διευκρινίζεται ότι δωρεάν φοίτηση και υποτροφίες λαμβάνονται μόνο με βάση οικονομικά ή ακαδημαϊκά κριτήρια.

Οποιαδήποτε άλλη οικονομική διευκόλυνση, αναφορικά με τα δίδακτρα (π.χ. εκπτώσεις σε μέλη επιστημονικών ή επαγγελματικών συλλόγων συνδεδεμένων με τα συνεργαζόμενα Τμήματα), δεν είναι δυνατή εκ του νόμου.

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;