Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρονος για φοίτηση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: Διάγνωση, Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις και Συμβουλευτική»»


Prosklisi_foititsis
Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;