Συνέντευξη υποψήφιων φοιτητών


Η διαδικασία των συνεντεύξεων για τους υποψήφιους φοιτητές του ΔΠΜΣ, ξεκινάει την Παρασκευή 01 Φεβρουαρίου 2019 και ολοκληρώνεται τη Πέμπτη 07 Φεβρουαρίου 2019.

Οι πληροφορίες για την διαδικασία των συνεντεύξεων, έχουν αποσταλεί στο email που έχει δηλωθεί στην αίτησης υποψηφιότητας.

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;