1ο Διεθνές Συνέδριο για τις Στρατηγικές Επίλυσης Ψυχο-Παιδαγωγικών Προβλημάτων


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ. (1)
Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;