ΝΕΟ Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης – Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Δημιουργική Μάθηση και Νέες Τεχνολογίες


Κάντε κλικ στον σύνδεσμο που ακολουθεί για να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νέο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης – Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Δημιουργική Μάθηση και Νέες Τεχνολογίες.

Συνοπτικά:

  • Παρέχει 30 πιστωτικές μονάδες ECTS του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διδακτικών Μονάδων
  • Μοριοδοτείται με δύο (2) μόρια στο «Σύστημα διορισμού και προσλήψεων εκπαιδευτικών, μελών ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (νέος ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών 2019), σύμφωνα με το αρ.57 του ν.4589/2019.
  • Μοριοδοτείται με 0,5 μόριο, επιπρόσθετα ή παράλληλα του μεταπτυχιακού ή άλλων σπουδών, σε θέσεις στελεχών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ν. 4473/2017.
  • Μοριοδοτείται σε θέσεις Διευθυντών & Υποδιευθυντών σε Δημόσια Ι.Ε.Κ.καθώς  και Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης
  • Ενώ αποτελεί προσόν για απασχόληση σε Δ.Υ.Ε.Π., ν.4547 ΦΕΚ 102/12.6.2018
Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;