Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Για την έκδοση ακαδημαϊκή ταυτότητας (φοιτητικό πάσο) απαιτείται η εγγραφή σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://academicid.minedu.gov.gr/

Ύστερα από την εγγραφή σας ως μεταπτυχιακός φοιτητής η Γραμματεία του ΔΠΜΣ πιστοποιεί τα στοιχεία σας και μπορείτε να παραλάβετε την ακαδημαϊκή ταυτότητα από το σημείο που έχετε επιλέξει.

Περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια μπορείτε να βρείτε στο αρχείο PDF

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;