Άδεια Εισόδου Οχήματος

Παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες (εκτός από το e-mail)
* Απαιτούμενο πεδίο

Επιτρεπτοί τύποι αρχείων doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png
Μέγιστο μέγεθος αρχείου 5mb
Το κινητό τηλέφωνο χρειάζεται σε περίπτωση που το όχημα εμποδίζει στο χώρο του ιδρύματος

Σε περίπτωση που η άδεια κυκλοφορίας δνε είναι στο όνομά σας τότε θα καταθέσετε υπέυθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986). Την δήλωση μπορείτε να την κατέβασετε πατώντας εδώ.

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;