Αντικείμενο-ΣκοπόςΑντικείμενο του κοινού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) μεταξύ του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων και του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής, με τίτλο «Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση» είναι η παροχή εξειδικευμένων παιδαγωγικών γνώσεων, σε Πτυχιούχους ΑΕΙ της ημεδαπής και αντιστοίχων της αλλοδαπής που υπηρετούν ή πρόκειται να υπηρετήσουν στην εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) ή/και στην […]

read more

Φοίτηση-ΚόστοςΧορηγούμενος Μεταπτυχιακός Τίτλος Το ΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση». Ο μεταπτυχιακός αυτός τίτλος θα είναι ενιαίος και θα αναγράφει την κατεύθυνση «Κατεύθυνση Προσχολικής Αγωγής» ή «Κατεύθυνση Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Το ΜΔΕ συνοδεύεται από παράρτημα σπουδών, το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα και την εξειδίκευση […]

read more

Πρόγραμμα σπουδώνΤο Πρόγραμμα εξειδικεύεται σε δύο κατευθύνσεις: Κατεύθυνση: Προσχολικής Αγωγής. Κατεύθυνση: Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο ΔΠΜΣ διδάσκονται (πρόσωπο με πρόσωπο ή μέσω τηλε-εκπαίδευσης) στο πρώτο (1) και δεύτερο (2) εξάμηνο μαθήματα κορμού, στο τρίτο (3) εξάμηνο τα μαθήματα εκάστης κατεύθυνσης και στο τέταρτο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία και η πρακτική άσκηση ΙΙ. Κατά τη διάρκεια των […]

read more
Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;