Κανονισμός λειτουργίαςΤα Π.Μ.Σ. αποσκοπούν στην περαιτέρω προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και των τεχνών και στην προώθηση της έρευνας με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της Χώρας. Επίσης, στην εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην έρευνα, στην παραγωγή, στην μετάδοση και στην εφαρμογή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων, που έχει ανάγκη η σημερινή κοινωνία της γνώσης και της πληροφόρησης […]

read more

ΔικαιολογητικάΟι ενδιαφερόμενοι για το Δ.Π.Μ.Σ. καλούνται να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά από τις 19/5/2017 έως τις 15/7/2017 Συμπληρωμένη αίτηση Αντίγραφο Πτυχίου Αναλυτική Βαθμολογία Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης Βιογραφικό σημείωμα Τυχόν συγγραφική ή/και ερευνητική δραστηριότητα Επαγγελματική εμπειρία Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας και αναμενόμενη ημερομηνία αποφοίτησης Άλλο δικαιολογητικό (Προσδιορίστε) Αντί να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία της «Ηλεκτρονικής αίτησης» μπορείτε να […]

read more

Ηλεκτρονική αίτησηΑίτηση υποψήφιου μεταπτυχιακού φοιτητή Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα κατά την υποβολή της αίτησης σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το edutech@teiath.gr .

read more

ΦΕΚ Έγκρισηςread more
Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;