Επικοινωνία

Γραμματεία Μεταπτυχιακού
E-mail: secedutech@uniwa.gr
Τηλέφωνο: 210-538-5373
Πανεπιστημιούπολη 1, Κτίριο Κ10 – ΣΤΕΦ, 1ος Όροφος

Διευθύντρια ΔΠΜΣ
Ευσταθία Παπαγεωργίου
Τηλέφωνο: 210-538-5373
Πανεπιστημιούπολη 1, Κτίριο Κ10 – ΣΤΕΦ, 1ος Όροφος

Διεύθυνση επικοινωνίας:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη 1 – Αγίου Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω 122 43
Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο,
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων

 

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;