Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eClass

Η πλατφόρμα Open e-Class είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και συνιστά προσφορά του Ελληνικού Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUnet) στην εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, βασίζεται στη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα, υποστηρίζεται ενεργά από το δίκτυο GUnet και διανέμεται ελεύθερα. Βασική επιδίωξη της πλατφόρμας είναι η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και η εποικοδομητική χρήση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Με τους κωδικούς και το όνομα χρήστη που αποκτήσατε από το ΔΠΜΣ, μπορείτε να εγγραφείτε στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Ιδρύματος. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες των μαθήμάτων που θα παρακολουθείτε.

Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου σε μορφή PDF

Επιπλέον πληροφορίες θα βρείτε στις ιστοσελίδες:

https://docs.openeclass.org/3.5/el:mans

http://www.openeclass.org

Η εγγραφή σας θα γίνει μέσω:

https://eclass.teiath.gr/modules/auth/altnewuser.php?auth=4https://docs.openeclass.org/3.5/el:register_course

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;