Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνία
7/10/2016 Έναρξη 1ου Εξαμήνου 2016-2017
29/01/2017 Λήξη 1ου Εξαμήνου 2016-2017
4-5/02/2017 Εξετάσεις
11-12/02/2017 Εξετάσεις
17/02/2017 Έναρξη 2ου Εξαμήνου 2016-2017
14/06/2017 Λήξη 2ου Εξαμήνου 2016-2017
10-11/06/2017 Εξετάσεις
17-18/06/2017 Εξετάσεις
19/06/2017 Έναρξη 3ου Εξαμήνου 2016-2017
15/12/2017 Λήξη 3ου Εξαμήνου 2016-2017

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;