Τοποθεσία

Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη 1, στο Αιγάλεω.

Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Παν. Δυτικής Αττικής καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του ΔΠΜΣ (κτιριακές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, αμφιθέατρα, εργαστηριακός και ειδικός εξοπλισμός, βιβλιοθήκες, χρήση διαδικτύου, λογισμικό με δυνατότητες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης).

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;