Μέλη ΔΕΠ

Δρ. Βασίλης Τσιάντος
Καθηγητής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Αντιπρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)

 

Δρ. Ιωάννης Φαμέλης

Καθηγητής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
ΤΕΙ Αθήνας

 

 

Δρ. Κλήμης Νταλιάνης
Αv. Καθηγητής Τμήματος Εμπορίας & Διαφήμισης ΤΕΙ Αθήνας

Πρόεδρος Τμήματος

 

Δρ. Βασίλης Α. Πανταζής

Αν. Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;