Μέλη ΔΕΠ

 

Δρ. Ευθύμιος Κάκουρος

Καθηγητής Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
Παν. Δυτικής Αττικής

Πρόεδρος Τμήματος

 

Δρ. Γεώργιος Παπαθανασίου

Καθηγητής Τμήματος Φυσικοθεραπείας
Παν. Δυτικής Αττικής

 

 

Δρ. Βασιλική Σπηλιωτοπούλου-Παπαντωνίου

Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος
ΑΣΠΑΙΤΕ

 

Δρ. Βασίλης Τσιάντος
Καθηγητής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Αντιπρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)

 

Δρ. Ιωάννης Φαμέλης

Καθηγητής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Παν. Δυτικής Αττικής

 

 

Δρ. Δημήτρης Χανιώτης

Καθηγητής Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών
Παν. Δυτικής Αττικής

 

 

Δρ. Βιλελμίνη Καραγιάννη
Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας

 

 

Δρ. Καλλιόπη Κουνενού
Αν. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ

Πρόεδρος Τμήματος

 

Δρ. Κλήμης Νταλιάνης
Αv. Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
Παν. Δυτικής Αττικής

Πρόεδρος Τμήματος

 

Δρ. Βασίλης Α. Πανταζής

Αν. Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 

 

Δρ. Ευσταθία Παπαγεωργίου
Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών
Παν. Δυτικής Αττικής

Διεθύντρια ΔΠΜΣ
Πρόεδρος Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου
Ράλλεια Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

 

Δρ. Τρυφαίνη Σιδηροπούλου – Κανέλλου
Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
 Παν. Δυτικής Αττικής

 

 

Δρ. Νικόλαος Χαλιδιάς
Αν. Καθηγητής Τμήματος Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών  – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Δρ. Σεβαστή Χατζηφωτίου
Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης

Δημοκριτείο Πανεπιστημίο Θράκης

 

Δρ. Ευαγγελία Αντωνίου
Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Μαιευτικής

Παν. Δυτικής Αττικής

Μέλος ΔΕ και Αντιπρόεδρος ΑΣΠΑΙΤΕ

 

Δρ. Σοφία Ασωνίτου
Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων


Παν. Δυτικής Αττικής

 

Δρ. Ελένη Καινούργιου
Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Προσχολικής Αγωγής


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

 

Δρ. Πέτρος Καρκαλούσος
Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Βοϊατρικών Επιστημών


Παν. Δυτικής Αττικής

 

Δρ. Ιωάννης Κουμπούρος
Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής και Υπολογιστών


Παν. Δυτικής Αττικής

 

Δρ. Αναστάσιος Γ. Κριεμπάρδης
Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών


Παν. Δυτικής Αττικής

 

Δρ. Μαρία Μουντρίδου
Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος
 
ΑΣΠΑΙΤΕ

 

Δρ. Ελένη Μουσένα
Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
 
Παν. Δυτικής Αττικής

 

Δρ. Μαρέττα Σιδηροπούλου

Εκλεγμένη Επίκουρη Καθηγήτρια

Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία


Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

 

Δρ. Χριστίνα Φούντζουλα

Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών
 
Παν. Δυτικής Αττικής

 

 

Δρ. Θεόδωρος Καπάδοχος

Λέκτορας Εφαρμογών Τμήματος Νοσηλευτικής
 
Παν. Δυτικής Αττικής

 

 

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;