Μέλη ΔΕΠ

Δρ. Ευθύμιος Κάκουρος

Καθηγητής Τμήματος Προσχολικής Αγωγής
ΤΕΙ Αθήνας

Πρόεδρος Τμήματος

 

Δρ. Βασίλης Τσιάντος
Καθηγητής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Αντιπρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)

 

Δρ. Ιωάννης Φαμέλης

Καθηγητής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
ΤΕΙ Αθήνας

 

 

Δρ. Δημήτρης Χανιώτης

Καθηγητής Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Αθήνας

Αν. Προεδρος Τμήματος

 

Δρ. Κλήμης Νταλιάνης
Αv. Καθηγητής Τμήματος Εμπορίας & Διαφήμισης ΤΕΙ Αθήνας

Πρόεδρος Τμήματος

 

Δρ. Καλλιόπη Κουνενού
Αν. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ

Πρόεδρος Τμήματος

 

Δρ. Ευσταθία Παπαγεωργίου
Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων
ΤΕΙ Αθήνας

Διευθύντρια Α΄ Τομέα Μαθημάτων
«Μικροβιολογίας Γενετικής και Μοριακής Βιολογίας»

Πρόεδρος Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου
Ράλλεια Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

 

Δρ. Βασίλης Α. Πανταζής

Αν. Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 

 

Δρ. Τρυφαίνη Σιδηροπούλου – Κανέλλου
Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Προσχολικής Αγωγής
ΤΕΙ Αθήνας

Αν. Πρόεδρος Τμήματος

Διευθύντρια Β’ Τομέα Μαθημάτων
«Ιατροαπαιδαγωγικών Μαθημάτων»

 

Δρ. Νικόλαος Χαλιδιάς
Αν. Καθηγητής Τμήματος Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών  – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Δρ. Σοφία Ασωνίτου
Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΤΕΙ Αθήνας

 

 

Δρ. Ιωάννης Κουμπούρος
Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής
ΤΕΙ Αθήνας

 

 

Δρ. Αναστάσιος Γ. Κριεμπάρδης
Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων
ΤΕΙ Αθήνας

Διευθυντής Β’ Τομέα Μαθημάτων
«Κυττάρων και Αντίδρασης»

 

Δρ. Ελένη Μουσένα
Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Προσχολικής Αγωγής
ΤΕΙ Αθήνας

 

 

Δρ. Μαρέττα Σιδηροπούλου

Εκλεγμένη Επίκουρη Καθηγήτρια

Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία


Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

 

Δρ. Χριστίνα Φούντζουλα

Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων
ΤΕΙ Αθήνας


Αν. Διευθύντρια Β’ Τομέα Μαθημάτων
«Κυττάρων και Αντίδρασης»

 

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;