Μέλη ΕΔΕ

Δρ. Ευθύμιος Κάκουρος

Καθηγητής Τμήματος Προσχολικής Αγωγής
ΤΕΙ Αθήνας

Πρόεδρος Τμήματος

 

Δρ. Ευσταθία Παπαγεωργίου
Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων
ΤΕΙ Αθήνας

Διευθύντρια Α΄ Τομέα Μαθημάτων
«Μικροβιολογίας Γενετικής και Μοριακής Βιολογίας»

Πρόεδρος Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου
Ράλλεια Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

 

Δρ. Τρυφαίνη Σιδηροπούλου – Κανέλλου
Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Προσχολικής Αγωγής
ΤΕΙ Αθήνας

Αν. Πρόεδρος Τμήματος

Διευθύντρια Β’ Τομέα Μαθημάτων
«Ιατροαπαιδαγωγικών Μαθημάτων»

 

Δρ. Αναστάσιος Γ. Κριεμπάρδης
Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων
ΤΕΙ Αθήνας

Διευθυντής Β’ Τομέα Μαθημάτων
«Κυττάρων και Αντίδρασης»

 

Δρ. Χριστίνα Φούντζουλα

Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων
ΤΕΙ Αθήνας


Αν. Διευθύντρια Β’ Τομέα Μαθημάτων
«Κυττάρων και Αντίδρασης»

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;